Nevşehir Avanos Belediyesi

2024 Şubat Olağan Meclis Toplantısı ve Gündem


2024 Şubat Olağan Meclis Toplantısı ve Gündem

  Avanos Belediye Meclisi, 2024 yılı şubat ayının Meclis toplantısını; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan gündem maddelerini görüşmek üzere;

  06/02/2024 Salı günü saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda yapacaktır. Sayın Meclis Üyelerine ve Kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM: - Yoklama ve saygı duruşu.

1- Avanos İlçesi, Yukarı Mahallede, 752 ada, 3 parselde bulunan taĢınmaz için "Turizm Tesis Alanı (Tatil Köyü)" kullanımlı mevzi imar planı değiĢiklik talebinin görüĢülmesi.

2- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ve Karaseki Mahallesinde oluĢan yeni sokak ve cadde isimlerine dair hazırlanan Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüĢülmesi.

3- Kapadokya Avanos Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasının görüĢülmesi.

2024 Şubat Olağan Meclis Toplantısı ve Gündem

Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı