Nevşehir Avanos Belediyesi

2024 Mart Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 2024 yılı Mart ayının Meclis toplantısını; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan gündem maddelerini görüşmek üzere; 05/03/2024 Salı günü saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda yapacaktır. Sayın Meclis Üyelerine ve Kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM:

- Yoklama ve saygı duruşu.

1- Belediyemiz Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin, bazı maddelerinde değişiklik yapılması durumu.

2-İlçemiz Bahçelievler Mahallesi ve Yeni Mahallede bulunan parklara isim verilmesi durumu.

3- İlçemiz Alaaddin Mahallesinde, tapunun 208 ada, 10 ve 41 nolu parsellerde bulunan taşınmazlarda "Mevzi İmar Planı" yapılması talebinin görüşülmesi.

4- İlçemiz Orta Mahallede, tapunun 433 ada, 1 nolu parselde bulunan taşınmazda "Mevzi İmar Planı" yapılması talebinin görüşülmesi.

5- Zabıtaların Görev ve Yetki Alanlarında İşlenen Kabahatler Karşılığında Uygulanabilecek Olan Ġdari Yaptırım Türleri ve Sonuçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

6- Avanos Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.


Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı