Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZLARIN SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİ

İLAN

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

TAŞINMAZLARIN SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİ

          

29.05.2023 Pazartesi günü saat 14.00’da, mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle tapunun 130 ada, 15 parselde 83,53m2 kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedel 375.885,00TL.+KDV olup ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

 

29.05.2023 Pazartesi günü saat 14.10’da, mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle tapunun 130 ada, 16 parselde 7,98m2 kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedel 35.910,00TL.+KDV olup ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

 

29.05.2023 Pazartesi günü saat 14.20’de, mülkiyeti Belediyemize ait Orta Mahalle tapunun 536 ada, 15 parselde 197,53m2 kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedel 2.172.830,00TL.+KDV olup ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

 

29.05.2023 Pazartesi günü saat 14.30’da, mülkiyeti Belediyemize ait Alaadin Mahallesi Belediye İş Ocakları No:1/1 adresinde bulunan depo 3 (üç) yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. Muhammen bedel 600,00TL. KDV dahil olup ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

 

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

Teklif dosyaları 29.05.2023 tarihinde saat 14.00’ a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı