Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

İLAN

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

 

            07.03.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de, mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Mahallesi 329. Sokak sanayi iş ocaklarında bulunan 1/2 nolu depo,  

07.03.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14.15’de, mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Mahallesi 329. Sokak sanayi iş ocaklarında bulunan 1/3 nolu depo,

07.03.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30’da, mülkiyeti Belediyemize ait Orta Mahalle tapunun 521 ada, 40 parselde bulunan 463m2 arsa içinde 50m2 kaya oyma yeri depo,

07.03.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14.40’ da, mülkiyeti Belediyemize ait Orta Mahalle Vatan Caddesi Belediye İşhanı Kat:2 No:17 adresinde bulunan büro 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

          İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Alaaddin Mahallesi 329. Sokak sanayi iş ocaklarında bulunan 1/2 nolu depo aylık kira muhammen bedeli 213,33TL., Alaaddin Mahallesi 329. Sokak sanayi iş ocaklarında bulunan 1/3 nolu depo aylık kira muhammen bedeli 213,33TL., Orta Mahalle tapunun 521 ada, 40 parselde bulunan 463m2 arsa içinde 50m2 kaya oyma yeri depo aylık kira muhammen bedeli 2.000,00TL., Orta Mahalle Vatan Caddesi Belediye İşhanı Kat:2 No:17 adresinde bulunan büro aylık kira muhammen bedeli 713,33TL olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

          İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

            İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

            Teklif dosyaları 07.03.2022 tarihinde Pazartesi günü, yukarıda belirtilen ihale saatlerine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.


Belgeler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı