Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ

İLAN

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ

          

24.04.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14.15’da, mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Mahallesi Belediye İş Ocakları No:1/1 adresinde bulunan depo, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

ait Alaaddin Mahallesi Belediye İş Ocakları No:1/1 adresinde bulunan deponun aylık kira muhammen bedeli KDV dahil 870.00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir..

          İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

            İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

            Teklif dosyaları 24.04.2023 tarihinde saat 12.00’ a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

 

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı