Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

İLAN

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

          

14.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de, mülkiyeti Belediyemize ait Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:73 adresinde bulunan işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

14.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.10’da, mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 121. Sokak park alanı içerisi adresinde bulunan işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

14.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.20’de, mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Kapadokya Caddesi otogar alanı içinde bulunan çay bahçesi+büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

14.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.30’da, mülkiyeti Belediyemize ait Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:73 adresinde bulunan işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:73 adresinde bulunan işyeri aylık kira muhammen bedeli 950.00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Yukarı Mahalle 121. Sokak park alanı içerisi adresinde bulunan işyeri aylık kira muhammen bedeli 1.066,67TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Cumhuriyet Mahallesi Kapadokya Caddesi otogar alanı içinde bulunan çay bahçesi+büfe aylık kira muhammen bedeli 1.266,67TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:67 adresinde bulunan işyeri aylık kira muhammen bedeli 950.00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

10-Yerleşim yeri belgesi.

Teklif dosyaları 14.09.2022 tarihinde yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 


Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı