Nevşehir Avanos Belediyesi

İHALE İLANI

İLAN

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ

 

            İlçemiz Orta Mahallede bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Hamamı, 05.10.2020 tarihinde Pazartesi günü, saat 14.00’ de,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

            İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            İhale aylık muhammen bedeli 2.600,00 TL olup, 3.000,00 TL tutarında geçici teminat ödenecektir.

            İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dairmak buz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

            Teklif dosyaları 05.10.2020 tarihinde Pazartesi günü, saat 13.30’ a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

İHALE İLANI
İHALE İLANI

Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı