Nevşehir Avanos Belediyesi

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi


2021 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 2021 yılı Nisan ayının Meclis toplantısını; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere; 06/04/2021 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:

-Yoklama, saygı duruşu.

1-Avanos Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili seçimi.

2-Avanos Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

3-Avanos Belediyesi Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri seçimi.

4-Avanos Belediyesi Encümen Üyelikleri seçimi.

5-Avanos Belediyesi İhtisas Komisyonlarından bir yıllığına belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi.

6-Avanos Belediyesi İhtisas Komisyonlarından bir yıllığına belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin seçimi.

7-Avanos Belediyesi 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.

8-Avanos Belediyesi 2020 Mali Yılı Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesi.

9-Avanos Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bazı maddelerin değiştirilmesi.

10-İlçemiz Saruhan Caddesi’nin konut altı ticaret olarak belirlenmesi durumunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesi.

11-Avanos Belediyesi norm kadrosunda, boş kadro değişiklik durumları.

12-Avanos Belediyesinde “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personeller” çalıştırılması durumu.

13-İlçemizde yapımı biten belediye parklarına isim verilmesi.

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı