Nevşehir Avanos Belediyesi

2021 Eylül Meclis Toplantısı Gündemi


2021 Eylül Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 2021 yılı Eylül ayının Meclis toplantısını; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan
gündem maddelerini görüşmek üzere; 07/09/2021 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

GÜNDEM:

- Yoklama, saygı duruşu.

1-İlçemiz Yukarı Mahalle'de tapunun 628 ada, 8 nolu parselde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Mevzi İmar Planı talebi.
2-İlçemiz Karaseki Mahallesi Avanos-Kayseri Karayolu hattı üzerinde 1485 ada, 6 parselde konut altı ticaret talebi.
3-Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemiz Orta Mahalle'de, tapunun 612 ada, 1 parselde kayıtlı olan, eski otel binasının üç katının yıkılması durumu.
4-Avanos Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine bazı maddelerin eklenmesi durumu.

2021 Eylül Meclis Toplantısı Gündemi

Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı