Nevşehir Avanos Belediyesi

2020 EKİM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM


2020 EKİM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 06/10/2020 Salı günü, saat 09.30’da

Belediye Toplantı Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  toplanacaktır.

İlanen duyrulur.

GÜNDEM: ­ 

Yoklama ve saygı duruşu.

1- ­Avanos Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili seçimi.

2- ­Avanos Belediyesi İhtisas Komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonuna bir üye seçimi.

3- ­Avanos Belediyesi İhtisas Komisyonlarından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bir üye seçimi.

4­- Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne bir asil üye seçimi.

5- ­Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği’ne bir yedek üye seçimi.

6- ­Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel kapsamında Mimar çalıştırılması.

7­- Avanos Belediye Başkanlığı, 2020 yılı Gelir Tarifesinde yer alan okul servis araçlarının özel izin belgesi alımı ve devir ücretlerinin görüşülmesi.

8- ­Avanos Belediyesi Kum Ocağı İktisadi İşletmesi unvanının, Avanos Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi olarak değiştirilmesi.

9-İlçemizde bulunan bir parka Şehit Şevket TEKİN Parkı adının verilmesi. 

2020 EKİM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

Son Haberler
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı