Kurum İlanları

KURUM İLANLARI

İlan tarihi: 24.09.2018

İlan Tarihi: 20.09.2018

T.C.

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KURUM İÇİ ZABITA MEMURLUĞU SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN VE

GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ:

 

SIRA NO ADI SOYADI DURUMU SÖZLÜ SINAV

TARİHİ YERİ VE

SAATİ

1 BEKİR TUNCEL

Memur

UYGUN Kurum İçi Zabıta Memuru Sınavı 24/09/2018 tarihinde Avanos Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda sabah saat 10:00’da yapılacaktır.
2 YASİN MARSARNIÇ

Memur

UYGUN
3 KADİR ÇALIŞKAN

Memur

UYGUN

 

İlan Tarihi: 14.09.2018

T.C.

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KURUM İÇİ ATAMA ZABITA MEMURU İLANI

Avanos Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre GİH Sınıfında görev yapan memurlardan, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla, belirtilen boş kadrolara kurum içi naklen atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

SIRA NO KADRO ÜNVANI HİZMET SINIFI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ NİTELİĞİ

EĞİTİM

CİNSİYETİ  
1 ZABITA MEMURU GİH 3 1 LİSANS ERKEK

KADIN

2 ZABITA MEMURU GİH 5 1 ÖNLİSANS ERKEK

KADIN

3 ZABITA MEMURU GİH 6 1 LİSANS ERKEK

KADIN

 

1-BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  

1-İlanı yapılan kadro ve unvanlar için Avanos Belediyesinde görev yapan asil memurlar başvurabilecektir.

2-Başvuru sahiplerinin ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3-Başvuru sahiplerinin 14 Kasım 2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Deşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Madde 16 ve 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

4- Sınav tarihi itibarıyla adayın 35 yaşından gün almamış olması gerekir.

5-Başvuru sahibinin Zabıta Memurluğu görevini yapacak bedenen engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

6-Tartılma ve ölçülme aç karına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerin en az 1.67 m, kadınların en az 1.60 boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmaması gerekir.

2-BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

1-Şartları uyan adaylar 14/09/2018-18/09/2018 tarihinde mesai bitimine kadar müracaatlarını bizzat Avanos Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

2-Başvuru esnasında adayların mesai saati içinde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1-Kurum içinden Zabıta Memurluğu sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 20/09/2018-23/09/2018 tarihlerinde Avanos Belediyesi internet sitesinden ve ilan panosundan yayınlanacaktır.

2- Kurum içinden Zabıta Memurluğu sınavına girmeye hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- SINAVIN USULU YERİ ZAMANI VE KONULARI:

1-Avanos Belediye Başkanlığı kurum içinden Zabıta Memurluğu kadrolarına sınavla atama yapılacak memurların sınavı sözlü şeklinde olacaktır.

2-Sözlü sınav Avanos Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 24/09/2018 tarihinde sabah saat 10:00’da yapılacaktır. Adayların belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekmektedir.

3-Belirtilen tarihte hazır bulunmayan adayların mazeretleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, hazır bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları;

Sözlü Sınav Konuları;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç)Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi.

5- SINAV DEĞERLENDİRME –SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (ç) konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.

Adayların Zabıta Memurluğuna kurum içi atamaya esas başarı puanı yukarıdaki açıklamaya göre yapılacaktır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenecek olup, aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun internet sitesi (www.avanos.bel.tr) ilan bölümünde, ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Avanos Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Orta Mahalle, Vatan Caddesi No:2 Avanos adresine itiraz edilebilir.

Sınav Kurulu tarafından itirazlar 7 gün içinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak cevap verilir.

6- ATAMA YAPILACAK KADROYA İLİŞKİN GÖREV TANIMI:  

Zabıta memuru, özel kolluk kuvveti olup görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10, 11 ve 12 inci maddeleri incelenebilir. Zabıta memurluğu üniformalı bir meslek olup bedeni yeterlilik gerektiren saha görevidir.

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri Avanos Belediyesi sınırlarıdır.

Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür ve zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir.

Avanos Belediye Başkanlığı

Print Friendly, PDF & Email

“Kurum İlanları” için 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir