Faaliyet Raporları

Avanos Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporları

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 16658907-045.99-5091 sayılı yazılarına istinaden faaliyet raporları Belediye Meclisinde görüşüldükten ve kesinleştikten sonra 2016 yılından itibaren bu sayfada yayınlanacaktır.

2018 yılı faaliyet raporu

2017 yılı faaliyet raporu

2016 yılı faaliyet raporu

2015 yılı faaliyet raporu

Print Friendly, PDF & Email