Faaliyet Raporları

Avanos Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporları

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 16658907-045.99-5091 sayılı yazılarına istinaden faaliyet raporları Belediye Meclisinde görüşüldükten ve kesinleştikten sonra 2016 yılından itibaren bu sayfada yayınlanacaktır.

Print Friendly, PDF & Email