Birim Telefonları

Avanos Belediyesi Birim Telefon Numaraları

0384- 511 4064 Avanos Belediyesi Santral – Dahili Servis Numaraları Aşağıdadır. İlgili Birimi Tuşlayınız.

110 İtfaiye

11 Sekreterlik

16 Yazı İşleri Müdürlüğü

19 Mali Hizmetler Müdürlüğü

22 Fen İşleri Müdürlüğü

27 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

29 Zabıta Müdürlüğü

23 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

33 Temizlik İşleri Müdürlüğü

16 Evlendirme Servisi

14 Su İşleri Servisi

21 Emlak Servisi

18 Tahsilat Veznesi

511 4066 Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi

511 4663 Belediye Garajı – Sanayi İş Ocakları

Print Friendly, PDF & Email