Belediye Tarihçesi

Osmanlı İdari Teşkilâtlanmasında Anadolu’ da yerel anlamda başlayan süreç ile birlikte Avanos kaza statüsü kazanmıştır. Avanos, bu yüzyılda Ankara Vilayeti’nin Kırşehir Sancağı’na bağlı olarak 1867 yılında kaza olmuş ve belediye örgütlenmesinin temeli atılmıştır.

Batılı anlamda ise Belediye örgütlerinin işleyişi ilk olarak 1864 yılında başlamıştır. Osmanlı döneminde önce “İhtisap Nazırlığı” sonra  “Şehir Eminliği” gibi kurumsallaşma dönemi geçiren Yerel hizmet anlayışı 1869 yılında kabul edilen “İdare-i Belediye Nizamnamesi” resmi örgütlü bir yapıya kavuşmuştur.

Belediyemizin kuruluş tarihi 1867 olarak bilinmekte ise de Avanos’un çok eski bir yerleşim merkezi olması nedeniyle Osmanlı Döneminde Avanos’taki anlaşmazlıkların çözümünde karar merci olan Kadı kayıtlarındaki tutanaklara dayanarak teşkilatımızın geçmişinin çok daha eski olduğunu düşünmekteyiz.

Bugüne kadar Avanos’ta görev yapmış olan belediye başkanlarının listesi için tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email