2020 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere, 04/02/2020 tarihinde, Salı günü saat 09:30’da “OLAĞAN” toplanacaktır.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM:
Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
1- İlçemiz Aydın Mahallesi, 808 ada, 98 nolu parsele ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
2- İlçemiz Yeni Mahalle, Sivriler Mevkiine ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
3- 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücreti’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesi.
Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir