2019 Ekim Olağan Meclis Toplantı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere, 01/10/2019 tarihinde, Salı günü sabah saat 09:30’da Belediye Meclis Salonu’nda toplanacaktır.

Tüm meclis üyelerimize ve halkımıza duyurulur.

GÜNDEM:

Yoklama, saygı duruşu.

1-Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunması ve yetki verilmesi.

2-Avanos Kaymakamlığı, Turizm Danışma Bürosu’na tahsis edilen, Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No: 48, Kat D/2 Avanos adresindeki büronun tahsisinin iptal durumu.

3-Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

4-Avanos Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

5-Başkan Yardımcısı’nın aylık ödeneğinin görüşülmesi.

6-Ahiler Kalkınma Ajansı Projesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesi.

7-Mülkiyeti belediyemize ait tapunun pafta 77, ada 546, parsel 2’de kayıtlı olan eski Belediye Binası’nın Kütüphane olarak hizmet vermesi amacıyla Avanos Kaymakamlığı, İlçe Halk Kütüphanesi’ne tahsis edilmesi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir