2019 Eylül Meclis Toplantısı Yapıldı

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03/09/2019 tarihinde, Salı günü, sabah saat 09:30’da toplanarak aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüştü.

Toplantı videosunu izlemek için tıklayınız.

GÜNDEM:

Yoklama, saygı duruşu.

1-Evsel katı atık hizmetleri için tarife belirlenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

2-İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne bir asil bir yedek üye seçimi.

3-Orta Mahallede mülkiyeti belediyemize ait 612 ada, 1 parseldeki taşınmazın restaurant kısmının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi durumu.

4- Avanos Kaymakamlığı, Turizm Danışma Bürosu’na tahsis edilen, Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No: 48, Kat D/2 Avanos adresindeki büronun tahsisinin iptal durumu.

5- Yukarı Mahalle 46 pafta, 952 ada 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın satışı durumu.

6- Yukarı Mahalle 79 pafta, 878 ada 2 parselde bulunan taşınmazın satışı durumu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir