2019 Haziran Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 11/06/2019 tarihinde, Salı günü saat 09:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM

Yoklama, saygı duruşu.

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre, Avanos Belediyesinde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Mimar çalıştırılması.

2-İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Mado, Sur Balık Restaurant önü ücretli otopark yazısı.

3-Avanos Belediyesi memurlarına verilecek olan Sosyal Denge Tazminatı durumu.

4-Bahçelievler Mahallesi 1220 ada, 13 parsele ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

5-İlçemiz Karaseki Mahallesi, Aktepe Köyü160 ada 8, 9 parsel ile 0 ada 305 nolu parselde imar planı değişikliğinin Komisyon Raporu ile birlikte görüşülmesi.

6- İlçemiz Alaaddin Mahallesi, 266 ada, 3 nolu parselde mevzi imar planının Komisyon Raporu ile birlikte görüşülmesi.

7-Belediyemizde yediemin olarak tutulan araçların, Adalet Bakanlığı tarafından lisanslı yediemin firmasına devir işlemi.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir