2019 Mayıs Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07/05/2019 tarihinde, Salı günü aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM:

 

Yoklama, saygı duruşu.

1-4081 sayılı Kanun gereğince Avanos Çifçi Mallarını Koruma Başkanlığı için, Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeleri seçimi.

2-Karaseki Mahallesi’nde yerleştirilmesi talep edilen, yeni trafo binası konusunun  Belediyemiz İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesi.

3-İlçemiz Karaseki Mahallesi, Aktepe Köyü160 ada 8, 9 parsel ile 0 ada 305 nolu parselde imar planı değişikliği.

4- İlçemiz Alaaddin Mahallesi, 266 ada, 3 nolu parselde mevzi imar planının görüşülmesi.

5-Belediyemiz memurlarına ait norm kadronun görüşülmesi.

6-Avanos Belediyesine ait 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı’nın görüşülmesi.

7-Dilek ve temenniler.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir