Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Avanos Belediye Meclisi, Belediye Başkanımız Celal Alper İbaş’ın Meclis Başkanlığında aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 08 Nisan 2019 Pazartesi günü toplandı.

Yeni dönemin ilk Meclis Toplantısında, Belediye meclisimiz aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

GÜNDEM:

-Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
1- Meclis Birinci Başkanvekili Seçimi.

2- Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

3- Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri Seçimi.

4- Encümen Üyelikleri seçimi.

5- İhtisas Komisyonlarından Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

6- İhtisas Komisyonlarından Belediyemiz İmar Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

7- Meclis Başkan Vekilleri ve üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

8- Belediyemizin üye olduğu, Tarihi Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

9- Belediyemizin üye olduğu, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

10- Belediyemizin üye olduğu, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

11- Belediyemizin üye olduğu, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne (KAP-HİB) 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

12- Belediyemizin üye olduğu, Sağlıklı Kentler Birliğine 1 asil üye seçimi.

13- 4081 sayılı Kanun gereğince Avanos Çifçi Mallarını Koruma Başkanlığı için, Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeleri seçimi.

14- Avanos Belediye Meclisi’nin çalışmasına dair toplanma gün ve saatinin belirlenmesi.

15- Avanos Belediyesi 2018 yılı “Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi

16- 2018 Mali Yılı Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesi.

17- Avanos Belediyesi Kum Ocağı İktisadi İşletmesi için Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi.

18- Avanos Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketine, Avanos Belediye Başkanının yetkilendirilmesi.

19- Karaseki Mahallesi’nde yerleştirilmesi talep edilen, yeni trafo binası konusunun Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesi.

20- Zabıta Müdürlüğü kadrosuna, Zabıta Müdürü atama yapılması bilgisinin verilmesi.

21- Dilek ve Temenniler.

         

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir