2019 Nisan Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince, aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere, 08/04/2019 tarihinde, Pazartesi günü saat 13:00’de toplanarak aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşecektir.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM: -Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
1- Meclis Birinci Başkanvekili Seçimi.

2- Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

3- Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri Seçimi.

4- Encümen Üyelikleri seçimi.

5- İhtisas Komisyonlarından Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

6- İhtisas Komisyonlarından Belediyemiz İmar Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

7- Meclis Başkan Vekilleri ve üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

8- Belediyemizin üye olduğu, Tarihi Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

9- Belediyemizin üye olduğu, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

10- Belediyemizin üye olduğu, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

11- Belediyemizin üye olduğu, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne (KAP-HİB) 1 asil, 1 yedek üye seçimi.

12- Belediyemizin üye olduğu, Sağlıklı Kentler Birliğine 1 asil üye seçimi.

13- 4081 sayılı Kanun gereğince Avanos Çifçi Mallarını Koruma Başkanlığı için, Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeleri seçimi.

14- Avanos Belediye Meclisi’nin çalışmasına dair toplanma gün ve saatinin belirlenmesi.

15- Avanos Belediyesi 2018 yılı “Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi

16- 2018 Mali Yılı Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesi.

17- Avanos Belediyesi Kum Ocağı İktisadi İşletmesi için Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi.

18- Avanos Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketine, Avanos Belediye Başkanının yetkilendirilmesi.

19- Karaseki Mahallesi’nde yerleştirilmesi talep edilen, yeni trafo binası konusunun Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesi.

20- Zabıta Müdürlüğü kadrosuna, Zabıta Müdürü atama yapılması bilgisinin verilmesi.

21- Dilek ve Temenniler.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir