2019 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 06/02/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşecektir.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM:
– Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
1-Bahçelievler (Karaseki) Mahallesi, 80 ada, 8 parsele ait İmar Planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesi.
2-Avanos Belediye Başkanlığı, su abonelik ve tarife sözleşmesinin bazı maddelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesi.
3-Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No: 48 Avanos adresinde, mülkiyeti belediyemize ait olan işyerinin Avanos Kaymakamlığı’na Turizm Bürosu olarak bedelsiz tahsisi konusu.
4-Belediye eski hizmet binasının, Avanos Belediyesi bünyesinde, Avanos Kadın Evi yapılması konusu ve yönetmeliğinin görüşülmesi.
5-Avanos Belediyesi’ne bir adet kepçe alımı.
– Dilek ve temenniler.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir