2018 Ocak Meclis Gündemi

Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 03.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda “OLAĞAN” toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşecektir.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM:

– Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
1- Tasnif Komisyonu seçimi.
2- Belediye Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi.
3- İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.
4- İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye İmar Komisyonu seçimi.
5- Çevre Temizlik Vergisinin görüşülmesi.
6- İtfaiye ve zabıta personellerinin maktu mesai konusunun görüşülmesi.
7- 2018 yılı için Belediyemizde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat” çalıştırılması.
8- İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, 90 ada, 5 parsel ve 89 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellere ait imar
planının görüşülmesi.

– Dilek ve temenniler.

Print Friendly, PDF & Email