2017 Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 06.12.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda “OLAĞAN” toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüştü.

GÜNDEM:

– Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

Önergelerin alınması.

1-34 ZL 2806 plakalı aracın 1 TL bedelle satın alınması.
2-Çavuşin köyünde içkili alan tespiti konusu.
3- Alaaddin Mahallesi Uluada Mevkii 397 ada 1 ve 2 parsellere ait mevzii imar planının görüşülmesi.
4-2018 Mali Yılı Tarifelerin görüşülmesi.
5-Su katılım bedelleriyle ilgili Bakanlar Kuruluna müracaatın görüşülmesi.

– Dilek ve temenniler.

Print Friendly, PDF & Email