İhale İlanı: Avanos Alaeddin Hamamının Kiraya Verilmesi

Mülkiyeti Avanos Belediyesine ait olan Avanos Alaeddin Hamam İhaleyle Kiraya verilecek Avanos İlçesi Orta Mahallede mülkiyeti Avanos Belediyesine ait olan Alaeddin Hamamı, 11.12.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’ de, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale aylık muhammen bedeli 1.500,00- TL, geçici teminat bedeli 1.000,00-TL dir. İhale kira şartnamesi 20,00- TL karşılığı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İlanen duyurulur.

Print Friendly, PDF & Email