Koruma Amaçlı İmar Revizyon Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

İlçemizde “Koruma Amaçlı İmar Revizyon Planı”çalışmaları hakkında, ikinci bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur

TOPLANTI ADRESİ
Avanos Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ
2. Halk Bilgilendirme Toplantısı 14.09.2017 Perşembe Saat:15:00

Avanos Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi ile ilgili çalışma sürecini bu linkten takip edebilirsiniz.

Avanos Belediyesi olarak, ilçemizdeki eski yerleşim bölgesini ihtiva eden alan, kentsel sit alanı sınırları içerisinde “Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı” çalışmaları 11.11.2016 tarihi itibariyle başlamış ve 14.11.2016 tarihinde yükleniciye iş teslimi yapılmıştır.

İlki 02.02.2017 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısından sonra, çalışmaların süreci ile ilgili ikinci bilgilendirme toplantısı 14 Eylül 2017 tarihinde saat 15:00’de Belediye toplantı salonunda yapılacak.

Söz konusu, Avanos Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Mükelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” hükümlerinin (6-F) maddesi uyarınca ilk halk bilgilendirme toplantısı 02.02.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İkinci bilgilendirme toplantısı 14.09.2017 tarihinde yapılacaktır.

 

Print Friendly, PDF & Email